RoháčekPríslovia1,25

Príslovia 1:25

ale ste pus­tili na­práz­dno každú moju radu a môj­ho kar­hania ste nech­celi,


Verš v kontexte

24 No, pre­to, že som volala, a odo­pierali ste; vy­stierala som svoju ruku, a nebolo ni­koho, kto by bol po­zoroval ušima;
25 ale ste pus­tili na­práz­dno každú moju radu a môj­ho kar­hania ste nech­celi,
26 p­reto sa i ja budem smiať vo vašom nešťas­tí; budem sa po­smievať, keď prij­de to, čoho sa strachujete;

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 ale ste pus­tili na­práz­dno každú moju radu a môj­ho kar­hania ste nech­celi,

Evanjelický

25 ned­bali ste na moju radu a na moje kar­hanie ste nič nedali,

Ekumenický

25 od­miet­li ste každú moju radu a moje výčit­ky ste od­miet­li,

Bible21

25 všech­ny mé rady za­vrh­li jste, mými do­mlu­va­mi se nikdo neří­dil.