RoháčekPríslovia1,24

Príslovia 1:24

No, pre­to, že som volala, a odo­pierali ste; vy­stierala som svoju ruku, a nebolo ni­koho, kto by bol po­zoroval ušima;


Verš v kontexte

23 Ob­ráťte sa k môj­mu kar­haniu! Hľa, vy­dám vám zo seba svoj­ho ducha a oznámim vám svoje slová!
24 No, pre­to, že som volala, a odo­pierali ste; vy­stierala som svoju ruku, a nebolo ni­koho, kto by bol po­zoroval ušima;
25 ale ste pus­tili na­práz­dno každú moju radu a môj­ho kar­hania ste nech­celi,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 No, pre­to, že som volala, a odo­pierali ste; vy­stierala som svoju ruku, a nebolo ni­koho, kto by bol po­zoroval ušima;

Evanjelický

24 Pre­tože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si ne­všimol, keď som vy­stierala ruku;

Ekumenický

24 Pre­tože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vy­strela som ruku, no ni­kto si to ne­všímal,

Bible21

24 Do­sud jsem vo­la­la, však ne­ch­tě­li jste slyšet, ruku jsem nabíze­la, nikdo však ne­vní­mal,