RoháčekPríslovia1,23

Príslovia 1:23

Ob­ráťte sa k môj­mu kar­haniu! Hľa, vy­dám vám zo seba svoj­ho ducha a oznámim vám svoje slová!


Verš v kontexte

22 Až do­kedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a po­smievači dokedy budú obľubovať po­smech a bláz­ni nenávidieť známosť?
23 Ob­ráťte sa k môj­mu kar­haniu! Hľa, vy­dám vám zo seba svoj­ho ducha a oznámim vám svoje slová!
24 No, pre­to, že som volala, a odo­pierali ste; vy­stierala som svoju ruku, a nebolo ni­koho, kto by bol po­zoroval ušima;

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Ob­ráťte sa k môj­mu kar­haniu! Hľa, vy­dám vám zo seba svoj­ho ducha a oznámim vám svoje slová!

Evanjelický

23 Ob­ráťte sa k môj­mu kar­haniu! Vy­lejem na vás svoj­ho ducha, dám vám po­znať svoje slová.

Ekumenický

23 Venuj­te po­zor­nosť mojim výčit­kám! Hľa, vy­lejem na vás svoj­ho ducha, oznámim vám svoje slová.

Bible21

23 Ob­rať­te se, když vás napomínám, hle, svého du­cha na vás vy­lít chci, právě vám chci svá slova ozná­mit!