RoháčekPríslovia1,20

Príslovia 1:20

Múd­rosť volá hlas­ne von­ku; vy­dáva svoj hlas na uliciach.


Verš v kontexte

19 Také sú cesty každého, kto dych­tí po zis­ku; zisk odníma dušu svoj­ho pána.
20 Múd­rosť volá hlas­ne von­ku; vy­dáva svoj hlas na uliciach.
21 Volá na hlav­ných mies­tach naj­rušnejších, pri vchodoch do brán, v mes­te hovorí svoje reči:

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Múd­rosť volá hlas­ne von­ku; vy­dáva svoj hlas na uliciach.

Evanjelický

20 Múd­rosť kričí na ulici, na námes­tiach vy­dáva svoj hlas.

Ekumenický

20 Múd­rosť na ulici kričí, hlas­ne volá na námes­tiach,

Bible21

20 Moud­rost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas po­zvedá,