RoháčekPríslovia1,13

Príslovia 1:13

naj­deme rôz­ny majetok drahocen­ný; na­pl­níme svoje domy korisťou.


Verš v kontexte

12 po­hl­tíme ich živých ako pek­lo a bez­úhon­ných ako tých, ktorí so­stupujú do jamy;
13 naj­deme rôz­ny majetok drahocen­ný; na­pl­níme svoje domy korisťou.
14 Vrh­ni svoj los medzi na­mi; všet­ci budeme mať jeden mešec.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 naj­deme rôz­ny majetok drahocen­ný; na­pl­níme svoje domy korisťou.

Evanjelický

13 náj­deme roz­ličné drahocen­nos­ti, na­pl­níme si domy korisťou;

Ekumenický

13 Zís­kame tak všetok cen­ný majetok; na­pl­níme si domy korisťou.

Bible21

13 Vše­možné cennosti si sna­dno pořídíme, domy si na­plní­me kořis­tí.