RoháčekPríslovia1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:12

po­hl­tíme ich živých ako pek­lo a bez­úhon­ných ako tých, ktorí so­stupujú do jamy;


Verš v kontexte

11 Keby ti riekli: Nože poď s na­mi; na­strojíme krvi ú­klady; skryjeme sa proti ne­vin­nému bez príčiny;
12 po­hl­tíme ich živých ako pek­lo a bez­úhon­ných ako tých, ktorí so­stupujú do jamy;
13 naj­deme rôz­ny majetok drahocen­ný; na­pl­níme svoje domy korisťou.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 po­hl­tíme ich živých ako pek­lo a bez­úhon­ných ako tých, ktorí so­stupujú do jamy;

Evanjelický

12 po­hl­tíme ich zaživa a zdravých ako zá­hrobie, ako tých, čo zo­stupujú do hrobu;

Ekumenický

12 Zhl­tnime ľudí zaživa ako pod­svetie, ú­pl­ne celých, ako keď zo­stupujú do hrobu.

Bible21

12 jako hrob za­živa je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámy.