RoháčekPríslovia1,11

Príslovia 1:11

Keby ti riekli: Nože poď s na­mi; na­strojíme krvi ú­klady; skryjeme sa proti ne­vin­nému bez príčiny;


Verš v kontexte

10 Môj synu, keby ťa na­hovárali hriešnici, ne­privoľ!
11 Keby ti riekli: Nože poď s na­mi; na­strojíme krvi ú­klady; skryjeme sa proti ne­vin­nému bez príčiny;
12 po­hl­tíme ich živých ako pek­lo a bez­úhon­ných ako tých, ktorí so­stupujú do jamy;

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Keby ti riekli: Nože poď s na­mi; na­strojíme krvi ú­klady; skryjeme sa proti ne­vin­nému bez príčiny;

Evanjelický

11 Ak po­vedia: Poď s nami chys­tať kr­vavé ú­klady, záker­ne strieh­nuť na ne­vin­ného bez príčiny,

Ekumenický

11 Keby vraveli: Poď s nami, strieh­nime a prelej­me krv a bez príčiny stroj­me ú­klady ne­vin­nému.

Bible21

11 „Po­jď s ná­mi, bu­dem ze zálo­hy vraždit, někoho ne­vinného jen tak přepadnem,