RoháčekPríslovia1,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:10

Môj synu, keby ťa na­hovárali hriešnici, ne­privoľ!


Verš v kontexte

9 Lebo to bude ľúbezným ven­com tvojej hlave a oz­dob­nou reťazou tvoj­mu hrd­lu.
10 Môj synu, keby ťa na­hovárali hriešnici, ne­privoľ!
11 Keby ti riekli: Nože poď s na­mi; na­strojíme krvi ú­klady; skryjeme sa proti ne­vin­nému bez príčiny;

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Môj synu, keby ťa na­hovárali hriešnici, ne­privoľ!

Evanjelický

10 Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, ne­privoľuj!

Ekumenický

10 Syn môj, keby ťa hriešnici navádzali na zlé, ne­privoľ.

Bible21

10 Nenech se zlá­kat, synu, když hříšníci tě mámí: