RoháčekPríslovia1,1

Príslovia 1:1

Prís­lovia Šalamúna, syna Dávidov­ho, iz­rael­ského kráľa,


Verš v kontexte

1 Prís­lovia Šalamúna, syna Dávidov­ho, iz­rael­ského kráľa,
2 po­znať múd­rosť a kázeň, porozumieť slovám roz­um­nos­ti,
3 do­siah­nuť káz­ne roz­umu, spraved­livos­ti, súdu a priamos­ti,

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Prís­lovia Šalamúna, syna Dávidov­ho, iz­rael­ského kráľa,

Evanjelický

1 Prís­lovia iz­rael­ského kráľa Šalamúna,

Ekumenický

1 Prís­lovia Šalamúna, Dávidov­ho syna, iz­rael­ského kráľa,

Bible21

1 Přís­loví Šalo­mou­na, syna Davidova, krále nad Iz­rae­lem,