RoháčekPlač1,17

Plač 1:17

Pe. D­céra Siona rozp­res­tiera svoje ruky; ne­má ni­koho, kto by ju potešil. Hos­podin pri­kázal o Jakobovi vôkol neho jeho protiv­níkom, aby ho sovreli. D­céra Jeruzalema je ako nečistá, od­delená pre svoj neduh, medzi nimi.


Verš v kontexte

16 Ajin. Pre tie veci ja plačem. Moje oko, moje oko tečie vodami, lebo je ďaleko odo mňa ten, ktorý by po­tešil, ten, ktorý by občer­stvil moju dušu. Moji synovia sú vy­pus­tošení, lebo sa zmohol ne­priateľ. 17 Pe. D­céra Siona rozp­res­tiera svoje ruky; ne­má ni­koho, kto by ju potešil. Hos­podin pri­kázal o Jakobovi vôkol neho jeho protiv­níkom, aby ho sovreli. D­céra Jeruzalema je ako nečistá, od­delená pre svoj neduh, medzi nimi. 18 Tsadé. Hos­podin je spraved­livý, lebo som sa protivila jeho ús­tam. Nože počuj­te, všet­ky národy, a vidz­te moju bolesť! Moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia!

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Pe. D­céra Siona rozp­res­tiera svoje ruky; ne­má ni­koho, kto by ju potešil. Hos­podin pri­kázal o Jakobovi vôkol neho jeho protiv­níkom, aby ho sovreli. D­céra Jeruzalema je ako nečistá, od­delená pre svoj neduh, medzi nimi.

Evanjelický

17 Sion vzpína ruky, ni­kto ho ne­potešuje. Hos­podin vy­zval proti Jákobovi jeho protiv­níkov vôkol neho. Jeruzalem stal sa ošk­livosťou upro­stred nich.

Ekumenický

17 Vy­stiera Sion svoje ruky, nik ho ne­poteší. Hos­podin vy­dal roz­kaz proti Jákobovi a všet­kým jeho okolitým protiv­níkom; Jeruzalem je medzi nimi ako poškvr­na. (cádé)

Bible21

17 Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbu­dil pro­ti Jáko­bovivšech­ny ne­přá­te­le z okolí; Jeruzalém je mezi ni­mi­ja­ko nečis­tý.

RoháčekPlač1,17