RoháčekPlač1,12

Plač 1:12

Lamed. Či vám nič do toho, vy všet­ci, ktorí idete ces­tou po­mimo? Hľaďte a vidz­te, či je niek­de bolesť ako moja bolesť, ktorá je spôsobená mne, ktorú strápil Hos­podin v deň pále svoj­ho hnevu?!


Verš v kontexte

11 Kaf. Všetok jej ľud vzdychá; hľadajú chlieb; dávajú svoje vzác­ne veci za po­krm, aby občer­stvili dušu. Vidz, ó, Hos­podine, a hľaď, že som znevážená! 12 Lamed. Či vám nič do toho, vy všet­ci, ktorí idete ces­tou po­mimo? Hľaďte a vidz­te, či je niek­de bolesť ako moja bolesť, ktorá je spôsobená mne, ktorú strápil Hos­podin v deň pále svoj­ho hnevu?! 13 Mem. S výsos­ti po­slal oheň do mojich kos­tí a pošliapal to; roz­tiahol mojim nohám sieť a ob­rátil ma naz­pät; učinil ma pus­tinou, neduživou deň ako deň.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Lamed. Či vám nič do toho, vy všet­ci, ktorí idete ces­tou po­mimo? Hľaďte a vidz­te, či je niek­de bolesť ako moja bolesť, ktorá je spôsobená mne, ktorú strápil Hos­podin v deň pále svoj­ho hnevu?!

Evanjelický

12 Vám všet­kým vravím, čo idete tadiaľto, po­hliad­nite a po­zrite, či je ešte bolesť ako moja, ktorú mi spôsobili, ktorou ma Hos­podin za­rmútil v deň svoj­ho pálčivého hnevu.

Ekumenický

12 Vy všet­ci, ktorí kráčate ces­tou, ot­vor­te oči a po­zrite, či jes­tvuje bolesť ako tá moja, ktorá ma za­stih­la, ktorou ma Hos­podin za­rmútil v deň svoj­ho planúceho hnevu. (mém)

Bible21

12 Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo pro­chází­te kolem? Jen se podívej­te, pohleďte, zda je bo­lest podobná té, kte­rou trpím, kterou mě ranil Hos­po­dinv den, kdy se roz­lí­til.

RoháčekPlač1,12