RoháčekPieseň7,9

Pieseň 7:9

Po­vedal som: Vy­j­dem na pal­mu, chytím sa jej vet­ví, a nechže sú tedy tvoje pr­sia jako strap­ce viniča a vôňa tvoj­ho dychu jako vôňa jabĺk,


Verš v kontexte

8 Tá tvoja po­stava je podob­ná pal­me a tvoje pr­sia strap­com hroz­na.
9 Po­vedal som: Vy­j­dem na pal­mu, chytím sa jej vet­ví, a nechže sú tedy tvoje pr­sia jako strap­ce viniča a vôňa tvoj­ho dychu jako vôňa jabĺk,
10 a tvoje ús­ta jako naj­lepšie víno, ktoré ide môj­mu milému priamo, hýbe rtami spiacich.

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­vedal som: Vy­j­dem na pal­mu, chytím sa jej vet­ví, a nechže sú tedy tvoje pr­sia jako strap­ce viniča a vôňa tvoj­ho dychu jako vôňa jabĺk,

Evanjelický

9 Po­mys­lel som si: Vy­j­dem si na pal­mu, zmoc­ním sa jej kvet­ných strap­cov. Nech sú tvoje ňad­rá strap­cami hroz­na a vôňa tvoj­ho dychu ako vôňa jabĺk.

Ekumenický

9 Po­vedal som: Vy­leziem na pal­mu, chytím sa jej konárov. Nech sú tvoje ňad­rá ako hroz­nové strap­ce a vôňa tvoj­ho dychu ako voňavé ja­bl­ká.

Bible21

9 Dovol mi pro­sím na pal­mu šplhat, její ovo­ce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hroz­ny vína, tvůj dech ať voní jab­loní,