RoháčekPieseň7,8

Pieseň 7:8

Tá tvoja po­stava je podob­ná pal­me a tvoje pr­sia strap­com hroz­na.


Verš v kontexte

7 Oj, aká si krás­na a jaká utešená, ó, lás­ko, medzi roz­košami!
8 Tá tvoja po­stava je podob­ná pal­me a tvoje pr­sia strap­com hroz­na.
9 Po­vedal som: Vy­j­dem na pal­mu, chytím sa jej vet­ví, a nechže sú tedy tvoje pr­sia jako strap­ce viniča a vôňa tvoj­ho dychu jako vôňa jabĺk,

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 Tá tvoja po­stava je podob­ná pal­me a tvoje pr­sia strap­com hroz­na.

Evanjelický

8 Si stat­ná ako pal­ma a tvoje ňad­rá ako strap­ce hroz­na.

Ekumenický

8 Vzras­tom sa podobáš pal­me a ňad­rami hroz­novým strap­com.

Bible21

8 Tvá po­stava se pal­mě podobá, tvé prsy hroz­nům dat­lovým.