RoháčekPieseň7,6

Pieseň 7:6

tvoja hlava na tebe jako Kar­mel a sp­lývajúce vlasy tvojej hlavy jako šar­lát; kráľ je spútaný tými kaderami.


Verš v kontexte

5 tvoje hrd­lo jako veža zo slonovej kos­ti; tvoje oči jazerá v Chešbone pri bráne Bat-rab­bím; tvoj nos ako veža Libanona, ktorá hľadí smerom na Damašek;
6 tvoja hlava na tebe jako Kar­mel a sp­lývajúce vlasy tvojej hlavy jako šar­lát; kráľ je spútaný tými kaderami.
7 Oj, aká si krás­na a jaká utešená, ó, lás­ko, medzi roz­košami!

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 tvoja hlava na tebe jako Kar­mel a sp­lývajúce vlasy tvojej hlavy jako šar­lát; kráľ je spútaný tými kaderami.

Evanjelický

6 Tvoja hlava sa vy­pína na tebe sťa Kar­mel, kadere na tvojej hlave sú ako kráľov­ský pur­pur, zviazané do vr­kočov.

Ekumenický

6 Tvoja hlava je na tebe ako Kar­mel a vr­koče tvojej hlavy ako pur­pur. Kráľ je uväz­nený v tvojich kučerách.

Bible21

6 Tvá hlava vy­soko jak Kar­mel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak rou­cho splývají – král je po­lapen v těch pramín­cích!