RoháčekPieseň6,9

Pieseň 6:9

ale iba jedna je moja holubica, moja bez­vad­ná, jediná svojej mat­ky, vy­volená tej, ktorá ju porodila. Videly ju dcéry a blaho­slavily ju, kráľov­ny a ženiny, a chválily ju.


Verš v kontexte

8 Šesťdesiat ich je kráľovien a osem­desiat ženín, a mladiciam neni počtu;
9 ale iba jedna je moja holubica, moja bez­vad­ná, jediná svojej mat­ky, vy­volená tej, ktorá ju porodila. Videly ju dcéry a blaho­slavily ju, kráľov­ny a ženiny, a chválily ju.
10 Kto je to tá, ktorá vy­zerá jako ran­ná zora, krás­na jako mesiac, čis­tá jako sl­n­ce, strašná jako voje s práporami?

späť na Pieseň, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 ale iba jedna je moja holubica, moja bez­vad­ná, jediná svojej mat­ky, vy­volená tej, ktorá ju porodila. Videly ju dcéry a blaho­slavily ju, kráľov­ny a ženiny, a chválily ju.

Evanjelický

9 Jediná je moja holubica, do­konalá, jedináčkou je svojej mat­ke, čis­tá je ona tej, čo ju zrodila. Devy ju videli a blaho­slavili ju, kráľov­né i vedľajšie ženy ju oslavovali.

Ekumenický

9 ale moja holubica je jediná, moja bez­chyb­ná, jedináčka svojej mat­ky, čis­tá pre tú, čo ju porodila. Videli ju devy a na­zvali ju šťast­nou, kráľov­né i vedľajšie ženy ju oslavovali.

Bible21

9 je­diná je však ho­lu­bička má, má dokonalá, své matky dce­ra jediná, svojí ro­dičkou hýčkaná! Když na ni po­hlédnou, dívky jí blahořečí, královny i konku­bí­ny chválu vzdávají: