RoháčekPieseň6,5

Pieseň 6:5

Od­vráť svoje oči odo mňa, lebo ma vzrušujú; tvoje vlasy jako stádo kôz, ktoré sa spúšťajú s ­vr­chu Gileáda;


Verš v kontexte

4 Krás­na si ty, moja priateľko, jako mes­to Tirca, pek­ná jako Jeruzalem, strašná jako voje s práporami.
5 Od­vráť svoje oči odo mňa, lebo ma vzrušujú; tvoje vlasy jako stádo kôz, ktoré sa spúšťajú s ­vr­chu Gileáda;
6 tvoje zuby jako stádo oviec, ktoré vy­stupujú z kúpeľa, z ktorých každá rodí po dvoje, a nieto medzi nimi takej, ktorá by nerodila,

späť na Pieseň, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Od­vráť svoje oči odo mňa, lebo ma vzrušujú; tvoje vlasy jako stádo kôz, ktoré sa spúšťajú s ­vr­chu Gileáda;

Evanjelický

5 Od­vráť odo mňa svoje oči, lebo ma uvádzajú do zmät­ku. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zo­stupuje z Gileádu.

Ekumenický

5 Od­vráť odo mňa svoje oči, lebo ma vzrušujú. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zo­stupujú z Gileádu.

Bible21

5 Své oči od­vrať ode mě, vždyť už jsem jimi přemožen! Tvé vla­sy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gi­leád­ských hor.