RoháčekPieseň6,3

Pieseň 6:3

Ja som svoj­ho milého, a môj milý je môj, ktorý pasie medzi ľaliami.


Verš v kontexte

2 Môj milý sos­túpil do svojej za­hrady, k záhonom vonín, aby pásol v za­hradách a aby tr­hal ľalie.
3 Ja som svoj­ho milého, a môj milý je môj, ktorý pasie medzi ľaliami.
4 Krás­na si ty, moja priateľko, jako mes­to Tirca, pek­ná jako Jeruzalem, strašná jako voje s práporami.

späť na Pieseň, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 Ja som svoj­ho milého, a môj milý je môj, ktorý pasie medzi ľaliami.

Evanjelický

3 Ja pat­rím svoj­mu milému a mne pat­rí on, ktorý pasie medzi ľaliami.

Ekumenický

3 Ja pat­rím svoj­mu milému a môj milý zase mne, pas­tierovi upro­stred ľalií.

Bible21

3 Já patřím své­mu mi­lé­mu a můj mi­lý je můj, když pase v li­liích.