RoháčekPieseň6,2

Pieseň 6:2

Môj milý sos­túpil do svojej za­hrady, k záhonom vonín, aby pásol v za­hradách a aby tr­hal ľalie.


Verš v kontexte

1 Kam išiel tvoj milý, ó, ty najk­rás­nejšia medzi ženami? Kam sa ob­rátil tvoj milý? A budeme ho hľadať s tebou.
2 Môj milý sos­túpil do svojej za­hrady, k záhonom vonín, aby pásol v za­hradách a aby tr­hal ľalie.
3 Ja som svoj­ho milého, a môj milý je môj, ktorý pasie medzi ľaliami.

späť na Pieseň, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 Môj milý sos­túpil do svojej za­hrady, k záhonom vonín, aby pásol v za­hradách a aby tr­hal ľalie.

Evanjelický

2 Môj milý zo­stúpil do svojej záh­rady, k bal­zamovým hriad­kam, pásť prišiel do záh­rad, naz­bierať ľalie.

Ekumenický

2 Môj milý zo­stúpil do svojej záh­rady, k balzamovým záhonom, aby pásol medzi záh­radami a na­tr­hal ľalie.

Bible21

2 Můj mi­lý sešel do své za­hra­dyk záhonům koření, aby své stádo pá­sl v za­hradá­cha sbíral li­lie.