RoháčekPieseň6,11

Pieseň 6:11

Sišla som do orechovej za­hrady po­zrieť ovocie údolia, po­zrieť, či kvit­ne vinič, či kvitnú granátové jab­lone.


Verš v kontexte

10 Kto je to tá, ktorá vy­zerá jako ran­ná zora, krás­na jako mesiac, čis­tá jako sl­n­ce, strašná jako voje s práporami?
11 Sišla som do orechovej za­hrady po­zrieť ovocie údolia, po­zrieť, či kvit­ne vinič, či kvitnú granátové jab­lone.
12 Ne­vedela som, len keď ma pre­sadila moja duša medzi vozy môj­ho kniežat­ského ľudu.

späť na Pieseň, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Sišla som do orechovej za­hrady po­zrieť ovocie údolia, po­zrieť, či kvit­ne vinič, či kvitnú granátové jab­lone.

Evanjelický

11 Zišla som do orechovej záh­rady po­zrieť sa na púčky v údolí, po­zrieť sa, či ženie vinič, či kvit­nú granátov­níky.

Ekumenický

11 Zišla som do orechových záh­rad, uvidieť púčky v údolí, po­zrieť sa, či už vinič vy­háňa a či kvit­nú granátov­níky.

Bible21

11 Do sadu ořešáků sešel jsem­spatřit, co raší v údolí, zda pučí réva, pohlédnout, jabloně granátové zda roz­kvet­ly.