RoháčekPieseň5,2

Pieseň 5:2

Ja spím, ale moje srd­ce bdeje. Hlas môj­ho milého! Klepe! Ot­vor mi, moja ses­tro, moja priateľko, moja holubico, moja bez­vad­ná; lebo moja hlava je pl­ná rosy, moje kadere kropají noci.


Verš v kontexte

1 Prišiel som do svojej za­hrady, moja ses­tro, ne­ves­to, sbieram svoju myrr­hu so svojou voninou, jem svoj plást so svojím medom; pijem svoje víno so svojím mliekom. Jedz­te, priatelia, pite a na­pite sa hoj­ne, milí!
2 Ja spím, ale moje srd­ce bdeje. Hlas môj­ho milého! Klepe! Ot­vor mi, moja ses­tro, moja priateľko, moja holubico, moja bez­vad­ná; lebo moja hlava je pl­ná rosy, moje kadere kropají noci.
3 Sv­liek­la som svoju sukňu; jako ju zase oblečiem? Umyla som svoje nohy; jako ich zase zamažem?

späť na Pieseň, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Ja spím, ale moje srd­ce bdeje. Hlas môj­ho milého! Klepe! Ot­vor mi, moja ses­tro, moja priateľko, moja holubico, moja bez­vad­ná; lebo moja hlava je pl­ná rosy, moje kadere kropají noci.

Evanjelický

2 Ja spím, no srd­ce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Ot­vor mi, ses­tra, milovaná moja, holubica moja, moja do­konalá, lebo mám hlavu rosou pre­močenú a kadere nočnými kropajami.

Ekumenický

2 Spím, ale srd­ce mi bdie. Môj milý klope: Ot­vor mi, ses­tra moja, priateľka moja, holubica moja, moja do­konalá, lebo hlavu mám celú od rosy, kadere svoje od nočných kropají.

Bible21

2 Spím, ale mé srd­ce bdí. Slyšte – už klepe můj milý! Otevři, má drahá, lásko má, holubičko má, má dokonalá! Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí!