RoháčekPieseň5,16

Pieseň 5:16

jeho ús­ta pre­slad­ké, a celý je prežiadúc­ny. To je môj milý a to môj priateľ, dcéry Jeruzalema!


Verš v kontexte

14 jeho ruky ob­liny zlata, vy­sádzané taršíšom; jeho telo umelec­ké dielo zo slonovej kos­ti, ob­ložené zafírami;
15 jeho nohy mramorové stĺpy, po­stavené na pod­stav­coch z čistého zlata; jeho vzoz­renie ako Libanon, výbor­né jako ced­ry;
16 jeho ús­ta pre­slad­ké, a celý je prežiadúc­ny. To je môj milý a to môj priateľ, dcéry Jeruzalema!

späť na Pieseň, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 jeho ús­ta pre­slad­ké, a celý je prežiadúc­ny. To je môj milý a to môj priateľ, dcéry Jeruzalema!

Evanjelický

16 Jeho pod­nebie - samá slad­kosť, a všet­ko na ňom je váb­ne. Taký je môj milý, taký je priateľ môj, dcéry jeruzalem­ské.

Ekumenický

16 Jeho pod­nebie je pre­slad­ké, celý je príťažlivý. Taký je môj milý, taký je môj priateľ, dcéry jeruzalem­ské!

Bible21

16 Jeho ús­ta jsou nejsladší, celý je to­lik žádoucí! Takový je můj mi­lý, ta­kový můj druh, dcery je­ruzalém­ské!