RoháčekPieseň5,14

Pieseň 5:14

jeho ruky ob­liny zlata, vy­sádzané taršíšom; jeho telo umelec­ké dielo zo slonovej kos­ti, ob­ložené zafírami;


Verš v kontexte

13 jeho líca jako záhony vonín, vy­výšené hriad­ky voňavých bylín; jeho rty ľalie, prýštiace tekutú myrr­hu;
14 jeho ruky ob­liny zlata, vy­sádzané taršíšom; jeho telo umelec­ké dielo zo slonovej kos­ti, ob­ložené zafírami;
15 jeho nohy mramorové stĺpy, po­stavené na pod­stav­coch z čistého zlata; jeho vzoz­renie ako Libanon, výbor­né jako ced­ry;

späť na Pieseň, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 jeho ruky ob­liny zlata, vy­sádzané taršíšom; jeho telo umelec­ké dielo zo slonovej kos­ti, ob­ložené zafírami;

Evanjelický

14 Jeho ruky sú zlaté val­ce, vy­kladané taršíšs­kym drahokamom. Jeho telo je kus slonoviny, ob­ložený zafírom.

Ekumenický

14 Jeho ruky sú ako zlaté prúty vy­kladané drahokamom. Jeho brucho je slonovinový skvost ob­ložený zafír­mi.

Bible21

14 Jeho paže – zlaté prutyosázené chrysolity. Jeho bři­cho – plát slo­novi­nypokrytý safí­ry.