RoháčekPieseň5,1

Pieseň 5:1

Prišiel som do svojej za­hrady, moja ses­tro, ne­ves­to, sbieram svoju myrr­hu so svojou voninou, jem svoj plást so svojím medom; pijem svoje víno so svojím mliekom. Jedz­te, priatelia, pite a na­pite sa hoj­ne, milí!


Verš v kontexte

1 Prišiel som do svojej za­hrady, moja ses­tro, ne­ves­to, sbieram svoju myrr­hu so svojou voninou, jem svoj plást so svojím medom; pijem svoje víno so svojím mliekom. Jedz­te, priatelia, pite a na­pite sa hoj­ne, milí!
2 Ja spím, ale moje srd­ce bdeje. Hlas môj­ho milého! Klepe! Ot­vor mi, moja ses­tro, moja priateľko, moja holubico, moja bez­vad­ná; lebo moja hlava je pl­ná rosy, moje kadere kropají noci.
3 Sv­liek­la som svoju sukňu; jako ju zase oblečiem? Umyla som svoje nohy; jako ich zase zamažem?

späť na Pieseň, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Prišiel som do svojej za­hrady, moja ses­tro, ne­ves­to, sbieram svoju myrr­hu so svojou voninou, jem svoj plást so svojím medom; pijem svoje víno so svojím mliekom. Jedz­te, priatelia, pite a na­pite sa hoj­ne, milí!

Evanjelický

1 Vchádzam do svojej záh­rady, ses­tra, snúbenica. Zbieram svoju myr­hu a svoj bal­zam. Jem svoj plást a svoj med. Pijem svoje víno a svoje mlieko. Jedz­te, priatelia, a pite; opájaj­te sa, moji milí!

Ekumenický

1 Vošiel som do svojej vinice, ses­tra moja, snúbenica, oberám svoju myr­hu i s balzamom, ochut­návam svoj medový plást, pijem svoje víno a mlieko. Jedz­te, priatelia, pite, opájaj­te sa nežnosťami!

Bible21

1 Do za­hra­dy své vcházím, má drahá nevěsto, sbírám svou myr­hu i své koření, svou plás­tev medu jím, své víno i mléko popíjím. Jen jez­te, přá­te­lé, a pijte, milováním se opij­te!