RoháčekPieseň4,3

Pieseň 4:3

tvoje rty sú jako šar­látový po­vrázok, dvak­rát far­bený, a tvoje ús­ta krás­ne, jako polo­vica granátového ja­bl­ka tvoja slucha zpod tvoj­ho závoja;


Verš v kontexte

2 tvoje zuby jako stádo strihaných oviec, ktoré vy­stupujú z kúpeľa, z ktorých každá rodí po dvoje, a nieto medzi nimi takej, ktorá by nerodila;
3 tvoje rty sú jako šar­látový po­vrázok, dvak­rát far­bený, a tvoje ús­ta krás­ne, jako polo­vica granátového ja­bl­ka tvoja slucha zpod tvoj­ho závoja;
4 tvoje hrd­lo jako veža Dávidova, vy­stavená na zbrojáreň: tisíc štítov visí na nej, všet­ky veľké štíty junákov;

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 tvoje rty sú jako šar­látový po­vrázok, dvak­rát far­bený, a tvoje ús­ta krás­ne, jako polo­vica granátového ja­bl­ka tvoja slucha zpod tvoj­ho závoja;

Evanjelický

3 Tvoje pery sú ako šar­látová niť, tvoja reč je pôvab­ná. Tvoje sluchy sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka za tvojím závojom.

Ekumenický

3 Pery máš ako šar­látovú niť a tvoja reč je príjem­ná. Tvoje sluchy za závojom sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka.

Bible21

3 Jako kar­mínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ús­ta to­lik líbezná! Jak plátky granátových jablekjsou pod závo­jem spánky tvé.