RoháčekPieseň4,13

Pieseň 4:13

Tvoje výhon­ky raj­skou za­hradou granátových jab­loní so skvost­ným ovocím, s cyp­ry a s nar­dami,


Verš v kontexte

12 Za­hrada, za­mknutá na závoru, moja ses­tro, ne­ves­ta, za­mknutý srub, za­pečatená studňa.
13 Tvoje výhon­ky raj­skou za­hradou granátových jab­loní so skvost­ným ovocím, s cyp­ry a s nar­dami,
14 nar­du a šaf­ranu, voňavej trsti a škorice s každým stromovím, vydávajúcim kadivo, myrr­hy a aloe so všet­kými naj­výbor­nejšími vecami voňavými.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Tvoje výhon­ky raj­skou za­hradou granátových jab­loní so skvost­ným ovocím, s cyp­ry a s nar­dami,

Evanjelický

13 Tvoje výhon­ky tvoria granátov­níkový sad s najv­zác­nejším ovocím, hen­nou a nar­dom.

Ekumenický

13 Výhon­ky tvoje sú granátov­níkovým sadom s výborným ovocím, s hennou a nar­dom,

Bible21

13 Tvé údy jsou sa­dem jab­loní granátovýchs rozkošným ovocem, s henou a nar­dem,