RoháčekPieseň4,12

Pieseň 4:12

Za­hrada, za­mknutá na závoru, moja ses­tro, ne­ves­ta, za­mknutý srub, za­pečatená studňa.


Verš v kontexte

11 Tvoje rty kvap­kajú najčis­tejším medom, ne­ves­to; med a mlieko pod tvojím jazykom a vôňa tvojeho rúcha jako vôňa Libanona.
12 Za­hrada, za­mknutá na závoru, moja ses­tro, ne­ves­ta, za­mknutý srub, za­pečatená studňa.
13 Tvoje výhon­ky raj­skou za­hradou granátových jab­loní so skvost­ným ovocím, s cyp­ry a s nar­dami,

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Za­hrada, za­mknutá na závoru, moja ses­tro, ne­ves­ta, za­mknutý srub, za­pečatená studňa.

Evanjelický

12 Za­vretou záh­radou je moja ses­tra, snúbenica, za­vretou záh­radou, za­pečateným prameňom.

Ekumenický

12 Si za­vretá záh­rada, ses­tra moja, snúbenica, záh­rada za­vretá, prameň za­pečatený.

Bible21

12 Za­hra­da za­mčená jsi, má drahá nevěsto, studnice za­mčená, pra­men za­pečetěný.