RoháčekPieseň2,17

Pieseň 2:17

do­kiaľ nezavanie a ne­sc­hladí sa deň, a ne­utečú tiene. Obídi, buďže podob­ný, môj milý, srne alebo mladému jeleňu na vr­choch Bétera.


Verš v kontexte

15 Po­chytaj­te nám líšky, maličké líšky, ktoré kazia vinice, a naše vinice sú v kvete.
16 Môj milý je môj, a ja som jeho, toho, ktorý pasie medzi ľaliami,
17 do­kiaľ nezavanie a ne­sc­hladí sa deň, a ne­utečú tiene. Obídi, buďže podob­ný, môj milý, srne alebo mladému jeleňu na vr­choch Bétera.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 do­kiaľ nezavanie a ne­sc­hladí sa deň, a ne­utečú tiene. Obídi, buďže podob­ný, môj milý, srne alebo mladému jeleňu na vr­choch Bétera.

Evanjelický

17 Skôr, ako za­veje večer­ný vánok a zmiz­nú tiene, vráť sa, milý môj, a podob­ný buď gazele alebo mladému jeleňovi na vr­choch béter­ských!

Ekumenický

17 Prv ako za­vanie deň a stratí sa každý tieň, ob­ráť sa, milý môj, buď podob­ný gazele alebo jelenčaťu na béter­ských vr­choch!

Bible21

17 Ještě než s vánkem při­jde dena roz­prch­nou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci či ko­lou­chu se podo­be­j­na horách bé­ter­ských!