RoháčekPieseň2,11

Pieseň 2:11

Lebo hľa, zima po­minula, pŕška prešla, prešla.


Verš v kontexte

10 Môj milý sa oz­val a po­vedal mi: Nože vstaň, moja priateľko, moja krás­na, a poď!
11 Lebo hľa, zima po­minula, pŕška prešla, prešla.
12 Kvety sa ukazujú po zemi, prišiel čas spevu, a hlas hrd­ličky čuť v našej zemi.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo hľa, zima po­minula, pŕška prešla, prešla.

Evanjelický

11 Veď hľa, zima sa po­minula, dážď pre­stal, od­tiahol.

Ekumenický

11 Po­zri, veď zima prešla, dážď ustal, od­tiahol preč.

Bible21

11 Hle, zima už skončila, průtrž přesta­la a je pryč.