RoháčekPieseň1,16

Pieseň 1:16

Hľa, krás­ny si, môj milý, áno, utešený, i naša loža zelená.


Verš v kontexte

15 Hľa, čiže si krás­na, moja priateľko; hľa, či si len krásna! Tvoje oči holubice.
16 Hľa, krás­ny si, môj milý, áno, utešený, i naša loža zelená.
17 Hrady našich domov ced­ry, naše trámy jed­le.

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Hľa, krás­ny si, môj milý, áno, utešený, i naša loža zelená.

Evanjelický

16 Aký si krás­ny, miláčik môj, a aký spanilý. Aj naše lôžko je samá zeleň.

Ekumenický

16 Ach, krás­ny si, milý môj, a ľúbez­ný, aj naše lôžko je samá zeleň.

Bible21

16 Ach, jak jsi krásný, mi­lý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se ze­lená,