Roháček4. Mojžišova6,6

4. Mojžišova 6:6

Numeri

Po všet­ky dni, na ktoré sa od­delí pre Hos­podina, ne­voj­de k mŕt­vemu telu.


Verš v kontexte

5 Po všet­ky dni sľubu jeho nazarej­stva ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Do­kiaľ sa ne­vy­pl­nia dni, na ktoré sa od­delil pre Hos­podina, svätým bude; nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy. 6 Po všet­ky dni, na ktoré sa od­delí pre Hos­podina, ne­voj­de k mŕt­vemu telu. 7 Ne­poškvr­ní sa ani pre svoj­ho otca ani pre svoju mať, pre svoj­ho brata ani pre svoju ses­tru, keby zo­mreli, lebo nazarej­stvo jeho Boha je na jeho hlave.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Po všet­ky dni, na ktoré sa od­delí pre Hos­podina, ne­voj­de k mŕt­vemu telu.

Evanjelický

6 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva pre Hos­podina nech ne­pris­túpi k mŕt­vemu.

Ekumenický

6 Nech sa po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu Hos­podinovi ne­prib­líži k mŕtvemu.

Bible21

6 Po všech­ny dny svého za­svěcení Hos­po­di­nu se ne­při­blíží k mrt­vé­mu.