Roháček4. Mojžišova6,24

4. Mojžišova 6:24

Numeri

Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa os­tríha.


Verš v kontexte

23 Hovor Áronovi a jeho synom a po­vedz: Tak­to budete žeh­nať synov Iz­raelových hovoriac im: 24 Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa os­tríha. 25 Nech dá Hos­podin svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milos­tivý.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa os­tríha.

Evanjelický

24 Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa ochraňuje!

Ekumenický

24 Nech ťa Hos­podin požeh­ná a nech ťa ochráni!

Bible21

24 ‚Ať ti Hos­po­din žeh­náa chrání tě!