Roháček4. Mojžišova6,20

4. Mojžišova 6:20

Numeri

A kňaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou po­vznášania pred Hos­podinom. Je to svätá vec a bude pat­riť kňazovi i s pr­sami obeti po­vznášania i s lopat­kou obeti po­z­dvi­hnutia, a po­tom bude piť nazarej víno.


Verš v kontexte

19 Po­tom vez­me kňaz varené plece z barana a jeden nek­vasený koláč z koša a jeden nek­vasený osúch a dá to na ruky nazareja, keď si už bol oholil svoje nazarej­stvo. 20 A kňaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou po­vznášania pred Hos­podinom. Je to svätá vec a bude pat­riť kňazovi i s pr­sami obeti po­vznášania i s lopat­kou obeti po­z­dvi­hnutia, a po­tom bude piť nazarej víno. 21 To je zákon nazarejov, ktorý sľúbi svoj obet­ný dar Hos­podinovi so svojím nazarej­stvom krome toho, čo by viacej moh­la učiniť jeho ruka. Podľa svoj­ho sľubu, ktorý sľúbil, tak učiní podľa zákona svoj­ho nazarej­stva.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 A kňaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou po­vznášania pred Hos­podinom. Je to svätá vec a bude pat­riť kňazovi i s pr­sami obeti po­vznášania i s lopat­kou obeti po­z­dvi­hnutia, a po­tom bude piť nazarej víno.

Evanjelický

20 Kňaz za­máva nimi ako mávanou dáv­kou pred Hos­podinom. Je to svätá vec; pat­rí kňazovi spolu s pr­sami mávanej dáv­ky i s lopat­kou po­z­dvihovanej dáv­ky. Po­tom smie nazirejec piť víno.

Ekumenický

20 Kňaz nimi za­máva pred Hos­podinom ako mávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou mávanej obety aj s lopatkou po­z­dvihovanej obety. Po­tom smie nazirej piť víno.

Bible21

20 Kněz to pak zvedáním nabídne Hos­po­di­nu. Spo­lečně s hrudím po­zvedání a kýtou ode­vzdání jsou tyto věci svatým da­rem pro kněze. Teprve po­té smí na­zír znovu pít víno.