Roháček4. Mojžišova6,10

4. Mojžišova 6:10

Numeri

A ôs­meho dňa donesie dvoje hrd­ličiek alebo dve holúbätá ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia.


Verš v kontexte

9 A keby nie­kto zo­mrel pri ňom, náh­le a z nenaz­dania, a poškvr­nil by hlavu jeho nazarej­stva, oholí svoju hlavu v deň svoj­ho očisťovania, sied­meho dňa ju oholí. 10 A ôs­meho dňa donesie dvoje hrd­ličiek alebo dve holúbätá ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia. 11 A kňaz bude obetovať jed­no obeťou za hriech a jed­no zápal­nou obeťou a pri­kryje na ňom h­riech a tak ho očis­tí od toho, čím zhrešil nad mŕt­vym, a po­svätí jeho hlavu v ten deň.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 A ôs­meho dňa donesie dvoje hrd­ličiek alebo dve holúbätá ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia.

Evanjelický

10 Na ôs­my deň donesie dve hrd­ličky alebo dve holúbätá ku kňazovi ku vchodu do svätos­tán­ku.

Ekumenický

10 Na ôs­my deň prinesie dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky kňazovi k vchodu do stanu stretávania.

Bible21

10 Os­mého dne pak při­ne­se knězi ke vcho­du do Stanu setkávání dvě hrd­ličky nebo dvě ho­lou­ba­ta