Roháček4. Mojžišova36,11

4. Mojžišova 36:11

Numeri

lebo Mach­la, Tir­ca a Chog­la, Mil­ka a Noa, dcéry Celaf­chadove, vy­daly sa za synov svojich strýcov.


Verš v kontexte

10 A dcéry Celaf­chadove urobily tak, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, 11 lebo Mach­la, Tir­ca a Chog­la, Mil­ka a Noa, dcéry Celaf­chadove, vy­daly sa za synov svojich strýcov. 12 Vy­daly sa do rodín z čeľadí synov Manas­sesa, syna Jozefov­ho, a tak zostalo ich dedičs­tvo pri po­kolení čeľade ich ot­ca.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

11 lebo Mach­la, Tir­ca a Chog­la, Mil­ka a Noa, dcéry Celaf­chadove, vy­daly sa za synov svojich strýcov.

Evanjelický

11 Mach­lá, Tir­cá, Chog­lá, Mil­ká a Nóá sa vy­dali za synov svojich strýkov;

Ekumenický

11 Celof­chádove dcéry, Mach­la, Tir­ca, Chog­la, Mil­ka a Nóa sa stali manžel­kami synov svojich strýcov.

Bible21

11 Ce­lo­f­cha­dovy dce­ry Mach­la, Ti­r­sa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců.