Roháček4. Mojžišova3,43

4. Mojžišova 3:43

Numeri

A bolo všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia v počte mien vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, ich spočítaných, dvad­saťd­va tisíc dve­sto sedem­desiatt­ri.


Verš v kontexte

42 Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými. 43 A bolo všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia v počte mien vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, ich spočítaných, dvad­saťd­va tisíc dve­sto sedem­desiatt­ri. 44 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

43 A bolo všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia v počte mien vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, ich spočítaných, dvad­saťd­va tisíc dve­sto sedem­desiatt­ri.

Evanjelický

43 Počet mien všet­kých pr­vorodených mužov od jed­nomesačných vy­ššie pri ich spočítaní bol dvad­saťd­vatisíc dve­stosedem­desiatt­ri.

Ekumenický

43 Všet­kých pr­vorodených osôb mužs­kého rodu od jed­ného mesiaca a viac, ktorí sa do­stali do zo­znamu mien, bolo dvad­saťd­vatisíc­dve­stosedem­desiatt­ri.

Bible21

43 Všech prvo­ro­zených starších jedno­ho měsíce bylo na jmenném se­z­na­mu 22 273.