Roháček4. Mojžišova3,41

4. Mojžišova 3:41

Numeri

A vez­meš Levitov mne - Ja som Hospodin - na­mies­to všet­kých pr­vorodených zo synov Iz­raelových. I dobytok Levitov vez­meš namiesto všet­kého pr­vorodeného z dobyt­ka synov Iz­raelových.


Verš v kontexte

40 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia zo synov Iz­raelových vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še a spočítaj počet ich mien. 41 A vez­meš Levitov mne - Ja som Hospodin - na­mies­to všet­kých pr­vorodených zo synov Iz­raelových. I dobytok Levitov vez­meš namiesto všet­kého pr­vorodeného z dobyt­ka synov Iz­raelových. 42 Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

41 A vez­meš Levitov mne - Ja som Hospodin - na­mies­to všet­kých pr­vorodených zo synov Iz­raelových. I dobytok Levitov vez­meš namiesto všet­kého pr­vorodeného z dobyt­ka synov Iz­raelových.

Evanjelický

41 Levítov vy­ber pre mňa na­mies­to všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov; ja som Hos­podin. I dobytok levítov vy­ber na­mies­to všet­kého pr­vorodeného dobyt­ka Iz­rael­cov.

Ekumenický

41 Lévi­ov­cov vez­mi pre mňa na­mies­to všet­kých pr­vorodených Iz­raelitov. Ja som Hos­podin. Aj na­mies­to všet­kého pr­vorodeného z izraelského dobyt­ka vez­mi dobytok Lévi­ov­cov.

Bible21

41 Namísto všech prvo­ro­zených synů Iz­rae­le pak pro mne vez­meš levi­ty. Já jsem Hos­po­din. Namísto vše­ho prvo­ro­zeného do­bytka synů Iz­rae­le vez­meš do­by­tek levitů.“