Roháček4. Mojžišova3,37

4. Mojžišova 3:37

Numeri

i stĺpy dvora do­okola a ich pod­stav­ce, ich kolíky aj ich po­v­razy.


Verš v kontexte

36 Úlohou synov Meráriho bolo strážiť do­sky príbyt­ku, jeho zásuv­ky, jeho stĺpy, jeho pod­stav­ce a všet­ko jeho náradie a všet­ku jeho službu 37 i stĺpy dvora do­okola a ich pod­stav­ce, ich kolíky aj ich po­v­razy. 38 A tí, ktorí táborili pred príbyt­kom, na­pred­ku pred stánom shromaždenia na východ, boli Mojžiš, Áron a jeho synovia, ktorí strážili stráž svätyne, za stráž synov Iz­raelových. A v­raj cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

37 i stĺpy dvora do­okola a ich pod­stav­ce, ich kolíky aj ich po­v­razy.

Evanjelický

37 i stĺpy ná­dvoria do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky a po­v­razy.

Ekumenický

37 stĺpy okolo ná­dvoria, pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy.

Bible21

37 Dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich la­ny.