Roháček4. Mojžišova3,3

4. Mojžišova 3:3

Numeri

Toto teda mená synov Áronových, po­mazaných kňazov, ktorým na­pl­nili ich ruku, aby konali kňaz­skú službu.


Verš v kontexte

2 A toto mená synov Áronových: pr­vorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. 3 Toto teda mená synov Áronových, po­mazaných kňazov, ktorým na­pl­nili ich ruku, aby konali kňaz­skú službu. 4 A Nádab a Abíhu zo­mreli pred Hos­podinom, keď obetovali cudzí oheň pred Hos­podinom na púšti Sinai. A ne­mali synov. Pre­to konal kňaz­skú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svoj­ho ot­ca.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Toto teda mená synov Áronových, po­mazaných kňazov, ktorým na­pl­nili ich ruku, aby konali kňaz­skú službu.

Evanjelický

3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svoj­ho úradu, aby konali kňaz­skú službu.

Ekumenický

3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, uvedených do kňaz­ského úradu.

Bible21

3 to jsou jmé­na Áro­nových synů, po­mazaných kněží po­věřených ke kněžské službě.