Roháček4. Mojžišova3,29

4. Mojžišova 3:29

Numeri

Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbyt­ku na juh.


Verš v kontexte

28 V počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich bolo osem tisíc šesťs­to, ktorí strážili stráž svätyne. 29 Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbyt­ku na juh. 30 A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátov­cov bol Elicafán, syn Uzzielov.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbyt­ku na juh.

Evanjelický

29 Čeľade Kehátov­cov táborili na južnej strane príbyt­ku.

Ekumenický

29 Rody Kehátov­cov mali táboriť na južnej strane príbyt­ku.

Bible21

29 Rody Ke­ha­tových synů tá­boři­ly na jižní straně Příbytku.