Roháček4. Mojžišova3,28

4. Mojžišova 3:28

Numeri

V počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich bolo osem tisíc šesťs­to, ktorí strážili stráž svätyne.


Verš v kontexte

27 Kehátove čeľade boly: čeľaď Am­rámov­cov, čeľaď Jis­hárov­cov, čeľaď Heb­ronov­cov a čeľaď Uzzielov­cov. To sú čeľade Kehátov­cov. 28 V počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich bolo osem tisíc šesťs­to, ktorí strážili stráž svätyne. 29 Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbyt­ku na juh.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

28 V počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich bolo osem tisíc šesťs­to, ktorí strážili stráž svätyne.

Evanjelický

28 Počet všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol osem­tisíc šesťs­to takých, čo mali na staros­ti službu pri svätyni.

Ekumenický

28 Počet všet­kých osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol osem­tisícšesťs­to. Tí budú strážcami svätyne.

Bible21

28 Čítaly celkem 8 600 mužů starších jedno­ho měsíce. Ti mě­li na sta­rost sva­ty­ni.