Roháček4. Mojžišova3,25

4. Mojžišova 3:25

Numeri

A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho po­krov a zác­lona dverí stánu shromaždenia,


Verš v kontexte

24 A kniežaťom domu otca Geršonov­cov bol Eliasaf, syn Laelov. 25 A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho po­krov a zác­lona dverí stánu shromaždenia, 26 a kober­ce dvora a zác­lona dverí dvora, ktorý je pri príbyt­ku a pri ol­tári do­okola a jeho po­v­razy na všelijakú jeho po­trebu.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho po­krov a zác­lona dverí stánu shromaždenia,

Evanjelický

25 Géršónov­ci mali na staros­ti vo svätos­tán­ku: príbytok a stan, jeho pri­krýv­ku i oponu pri vchode do svätos­tán­ku

Ekumenický

25 Geršónov­ci mali v stane stretávania na staros­ti príbytok, stan, jeho pri­krýv­ku, oponu pri vchode do stanu stretávania,

Bible21

25 Geršo­novi synové do­sta­li ve Stanu setkávání do opa­t­rování Příby­tek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vcho­du do Stanu setkávání,