Roháček4. Mojžišova3,22

4. Mojžišova 3:22

Numeri

Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, teda ich spočítaných bolo sedem tisíc päťs­to.


Verš v kontexte

21 Geršonove čeľade boly: čeľaď Lib­niho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonov­cov. 22 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, teda ich spočítaných bolo sedem tisíc päťs­to. 23 Čeľade Geršonov­cov táborily za príbyt­kom na strane k moru.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, teda ich spočítaných bolo sedem tisíc päťs­to.

Evanjelický

22 Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie je sedem­tisíc päťs­to.

Ekumenický

22 Počet všet­kých spočítaných osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bolo sedem­tisíc­päťs­to.

Bible21

22 Pod­le se­z­na­mu čítaly 7 500 mužů starších jedno­ho měsíce.