Roháček4. Mojžišova3,21

4. Mojžišova 3:21

Numeri

Geršonove čeľade boly: čeľaď Lib­niho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonov­cov.


Verš v kontexte

20 A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Mach­li a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich ot­cov. 21 Geršonove čeľade boly: čeľaď Lib­niho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonov­cov. 22 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, teda ich spočítaných bolo sedem tisíc päťs­to.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 Geršonove čeľade boly: čeľaď Lib­niho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonov­cov.

Evanjelický

21 Géršónova: čeľaď Lib­ního a čeľaď Šimeiho. To sú géršónov­ské čeľade.

Ekumenický

21 Ku Geršónovi pat­rí rod Lib­ni­ov­cov a Šimei­ov­cov. Toto sú rody Geršónov­cov.

Bible21

21 Z Geršo­na vzešel rod libnij­ský a ši­meiský; to jsou geršon­ské ro­dy.