Roháček4. Mojžišova3,17

4. Mojžišova 3:17

Numeri

A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári.


Verš v kontexte

16 Vtedy ich spočítal Mojžiš na roz­kaz Hos­podinov, tak ako mu bolo roz­kázané. 17 A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári. 18 A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Lib­ni a Šimei.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári.

Evanjelický

17 Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí.

Ekumenický

17 Toto sú Lévi­ov­ci podľa mien: Geršón, Kehát a Merári.

Bible21

17 Toto jsou Levi­ho synové, jmenovi­tě: Geršon, Ke­hat a Me­ra­ri.