Roháček4. Mojžišova3,16

4. Mojžišova 3:16

Numeri

Vtedy ich spočítal Mojžiš na roz­kaz Hos­podinov, tak ako mu bolo roz­kázané.


Verš v kontexte

15 Spočítaj synov Léviho podľa domu ich ot­cov, podľa ich čeľadí; všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich spočítaš. 16 Vtedy ich spočítal Mojžiš na roz­kaz Hos­podinov, tak ako mu bolo roz­kázané. 17 A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy ich spočítal Mojžiš na roz­kaz Hos­podinov, tak ako mu bolo roz­kázané.

Evanjelický

16 Tak ich Mojžiš na po­kyn Hos­podinov spočítal, ako bolo pri­kázané.

Ekumenický

16 Mojžiš ich spočítal na Hos­podinov roz­kaz, ako mu bolo pri­kázané.

Bible21

16 Mo­jžíš je tedy pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl, jak mu bylo přikázáno.