Roháček4. Mojžišova3,11

4. Mojžišova 3:11

Numeri

A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:


Verš v kontexte

10 A ustanovíš Árona a jeho synov k službe v stáne, a budú os­tríhať svoje kňazs­tvo. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie. 11 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 12 Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Iz­raelových na­mies­to všet­kých pr­vorodených, ot­várajúcich život, zo synov Iz­raelových, a tedy Levitovia sú moji,

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

11 Po­tom pre­hovoril Hos­podin Mojžišovi:

Ekumenický

11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

11 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: