Roháček4. Mojžišova22,39

4. Mojžišova 22:39

Numeri

A tak išiel Balám s Balákom, a prišli do Kir­jat-chucót.


Verš v kontexte

38 No, Balám po­vedal Balákovi: Hľa, prišiel som k tebe. Ale i teraz, či azda budem môcť hovoriť niečo sám od seba? Slovo, ktoré Bôh vloží do mojich úst, to budem hovoriť. 39 A tak išiel Balám s Balákom, a prišli do Kir­jat-chucót. 40 A Balák obetujúc nabil volov a drob­ného dobyt­ka a po­slal Balámovi a kniežatám, ktoré boly s ním.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

39 A tak išiel Balám s Balákom, a prišli do Kir­jat-chucót.

Evanjelický

39 Po­tom šiel Bileám s Bálákom a prišli do Kir­jat-Chucótu.

Ekumenický

39 Po­tom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kir­jat-Chucótu.

Bible21

39 A tak šel Balaám s Balákem do Ki­ri­at-chu­co­tu.