Roháček4. Mojžišova22,3

4. Mojžišova 22:3

Numeri

Pre­to sa veľmi bál Moáb iz­rael­ského ľudu, lebo ho bolo mnoho, a pre­to sa hrozil Moáb synov Iz­raelových.


Verš v kontexte

2 A Balák, syn Cip­porov, videl všet­ko, čo učinil Iz­rael Amorejovi. 3 Pre­to sa veľmi bál Moáb iz­rael­ského ľudu, lebo ho bolo mnoho, a pre­to sa hrozil Moáb synov Iz­raelových. 4 A Moáb po­vedal starším Madiana: Teraz požerie toto shromaždenie všet­ko, čo je vôkol nás, tak ako čo vôl požerie trávu na poli. A Balák, syn Cip­porov, bol toho času kráľom nad Moábom.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

3 Pre­to sa veľmi bál Moáb iz­rael­ského ľudu, lebo ho bolo mnoho, a pre­to sa hrozil Moáb synov Iz­raelových.

Evanjelický

3 Vtedy sa Moáb­ci veľmi zľak­li ľudu, lebo ho bolo mnoho. Moáb­ci sa zhrozili Iz­rael­cov

Ekumenický

3 Moábčania sa veľmi zľak­li ľudu, lebo ho bolo mnoho; priam sa zhrozili Iz­raelitov.

Bible21

3 Když Moáb vi­děl, ko­lik je Iz­rae­li­tů, děsil se; z toho lidu ho jí­ma­la hrůza.