Roháček4. Mojžišova22,27

4. Mojžišova 22:27

Numeri

A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho, položila sa pod Balámom na zem. Pre­to sa roz­hneval Balám a bil os­licu palicou.


Verš v kontexte

26 A an­jel Hos­podinov išiel opät ďalej a za­stál na takom úz­kom mies­te, na ktorom nebolo ces­ty uhnúť na­pravo alebo naľavo. 27 A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho, položila sa pod Balámom na zem. Pre­to sa roz­hneval Balám a bil os­licu palicou. 28 Vtedy ot­voril Hos­podin ús­ta os­lice, a riek­la Balámovi: Čo som ti urobila, že ma biješ toto už po tretí raz?

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

27 A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho, položila sa pod Balámom na zem. Pre­to sa roz­hneval Balám a bil os­licu palicou.

Evanjelický

27 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho, ľah­la si pod Bileámom. Bileám vzplanul hnevom a bil os­licu palicou.

Ekumenický

27 Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela, pad­la pod Bileámom. Bileám sa na­hneval a začal biť os­licu palicou.

Bible21

27 Když oslice spatři­la Hos­po­di­nova an­dě­la, leh­la si pod Balaá­mem. Teh­dy Balaám vy­buchl hněvem a bil oslici ho­lí.