Roháček4. Mojžišova22,19

4. Mojžišova 22:19

Numeri

Ale však teraz zo­staňte, prosím, aj vy tu tej­to noci, aby som zvedel, čo bude ďalej hovoriť so mnou Hos­podin.


Verš v kontexte

18 Na to od­povedal Balám a riekol služob­níkom Balákovým: Ani keby mi dal Balák pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, svoj­ho Boha, aby som učinil p­roti nemu už či malé a či veľké. 19 Ale však teraz zo­staňte, prosím, aj vy tu tej­to noci, aby som zvedel, čo bude ďalej hovoriť so mnou Hos­podin. 20 A Bôh prišiel k Balámovi vnoci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň, iď s nimi. Ale budeš robiť len to, čo ti ja budem hovoriť.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale však teraz zo­staňte, prosím, aj vy tu tej­to noci, aby som zvedel, čo bude ďalej hovoriť so mnou Hos­podin.

Evanjelický

19 Ale zo­staňte tu aj vy túto noc, aby som sa do­zvedel, čo mi Hos­podin ďalej po­vie.

Ekumenický

19 Zo­staňte tu však aj cez noc, aby som sa do­zvedel, čo mi ešte oznámi Hos­podin.

Bible21

19 Zůstaň­te tu ale na noc. Já za­tím zjis­tím, co dalšího mi řekne Hospodin.“